Náhradní plnění

Spolupracujeme s partnery, kteří splňují všechny zákonné povinnosti chráněné dílny a jsou tedy oprávněni poskytnout odběratelům potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením, nebo se změněnou pracovní schopností.